Beta-glukan – aktywator odporności

Beta-Glukan drożdżowy to immunologiczny polisacharyd ze ścianek komórkowych drożdży. Wytwarzany jest przy użyciu technologii bioinżynierii poprzez autolizę, enzymolizę, rozerwanie ściany komórkowej, rafinację i suszenie rozpyłowe. Wykazano, że beta-1,3- (D) glukan z wiązaniem beta-1,6-glukanowym wyekstrahowanym ze ściany komórkowej drożdży, działa jako silny niespecyficzny aktywator odporności. Wykazuje właściwości antynowotworowe Chroni przed infekcją Reguluje poziom lipidów we krwi…