Dysponujemy własnym centrum badawczym, w którym mamy możliwość skontrolowania kupowanych przez nas surowców za pomocą wielu nowoczesnych metod analizy.
Obecność spółki Advantic w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW umożliwia prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto spółka ma dostęp do unikatowej aparatury badawczej.

Advantic Sp. z o.o. ma bezpośredni dostęp do takich urządzeń jak: wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC), chromatograf gazowy (GC), cieczowy chromatograf preparatywny (PrepLC), pehametry, zestaw mieszadeł mechanicznych i magnetycznych, piece wysokotemperaturowe, reaktory laboratoryjne oraz wiele innych urządzeń pozwalających na prace analityczne i R&D. Na podstawie umów z Centrum, Advantic ma możliwość usługowego korzystania z unikatowej aparatury takiej jak: spektrometr NMR, spektrometry podczerwieni (FTIR) oraz ICP-MS.