Firma Advantic prowadzi usługi doradcze w zakresie wdrażania technologii produkcji nowych surowców dedykowanych przemysłowi spożywczemu, suplementowemu i farmaceutycznemu. Nasze możliwości wsparcia klientów wynikają z naszego doświadczenia oraz wykształcenia:

 

  • Dr Michał Wójcik jest chemikiem specjalizującym się w chemii materiałowej, nanotechnologii oraz chemii spożywczej. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, autorem polskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz publikacji naukowych. Od ponad 10 lat związany jest z przemysłem spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, gdzie zajmował się technologiami związanymi z zastosowaniem dodatków spożywczych i opracowanych przez siebie mieszanek funkcjonalnych w branżach takich jak napojowa, mięsna, suplementowa. Jest stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, kierownikiem grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także ekspertem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie zajmował się doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego i biotechnologicznego. W swojej pracy skupia się na projektach związanych z nowymi funkcjami naturalnych i prozdrowotnych dodatków do żywności oraz doradztwem w tym zakresie.

 

  • Mgr Inż. Rafał Kuchnik jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. W trakcie kariery zawodowej zajmował się projektami związanymi z wdrożeniem surowców mineralnych do produkcji farmaceutycznej i suplementowej. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie zastosowania ekstraktów drożdżowych w daniach gotowych, przemyśle mięsnym oraz aromatach. W swojej pracy skupia się na projektach związanych z optymalizacją kosztów produkcji w połączeniu z rozwiązaniami dotyczącymi produktów „clean label”.